USLOVI KORIŠĆENJA WEB SAJTA I ELEKTRONSKE PRODAVNICE

Osnovne odredbe

Ovim uslovima korišćenja web sajta i elektronske prodavnice agrose.rs, bliže se uređuje način internet prodaje naših proizvoda koji se odnosi na informacije i uslove u vezi sa samom prodajom, pravima i obavezama članova, odnosno kupaca i korisnika naših usluga, način obračunavanja naknade i troškova internet kupovine, kao i ostale zakonske odredbe vezane za istu, a koje su od značaja za korišćenje web sajta i elektronske prodavnice Privrednog društva Agrose d.o.o. Mladenovac sa sedištem u Mladenovcu, Ul. Nikole Pašića 183, čija je delatnost prerada i konzerviranje voća i povrća. U skladu sa tim, sve odredbe koje slede odnose se na elektronsku trgovinu i predstavljaju odredbe ugovora između Agrose d.o.o. Mladenovac i svakog registrovanog korisnika, sve u skladu sa propisima koji uređuju prava i obaveze koje se odnose na korišćenje web sajta i elektronske prodavnice. Agrose d.o.o. Mladenovac svoje poslovanje vrši u skladu sa pozitivnim propisima Repubilke Srbije, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podtaka o ličnosti, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

OPŠTI USLOVI KUPOVINE:

Osnovni podaci
1. Naziv pružaoca usluga: Privredno društvo Agrose d.o.o. Mladenovac
2. Sedište pružaoca usluga: Mladenovac, Ul. Nikole Pašića 183
3. web adresa: agrose.rs
4. mejl adresa:  info@agrose.rs
5. kontakt telefon: +381 64-196-9043
6. matični broj: 21407062
7. PIB: 110962233
8. šifra delatnosti: 1039 – Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
9. Agrose d.o.o. Mladenovac nije u sistemu PDV-a

Ugovor u elektronskoj formi i ugovor na daljinu

Kupovina putem ove internet stranice smatra se ugovorom u elektronskoj formi i ugovorom na daljinu. Prodavac se obavezuje da kupcu dostavi izabrani proizvod na datu adresu u određenom roku, a kupac se obavezuje da prilikom prijema proizvoda plati cenu. Danom zaključenja ugovora smatra se trenutak kada kupac primi našu potvrdu o porudžbini na mejl adresu koju nam je dostavio prilikom poručivanja proizvoda.

Kupac ima pravo na odustanak od ovakvog ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u roku od 14 dana od dana prijema naših proizvoda. Kada se isporuka proizvoda iz jedne porudžbine sastoji iz više pošiljki i delova, a istu smo mi uzrokovali iz razloga koji se odnose na veličinu ili dostupnost proizvoda, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu kupca. U slučaju odustanka od ugovora, kupac snosi troškove vraćanja kupljenih proizvoda. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak možete preuzeti ovde. Izjava o odustanku od ovakvog ugovora smatraće se blagovremenom ukoliko nam je poslata u navedenom roku i proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Takođe, omogućeno Vam je da pošaljete obrazac za odustanak na našu mejl adresu, a o prijemu ćemo Vas obavestiti bez odlaganja. Protekom navedenog roka prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, ukoliko je kupac izvršio plaćanje naručenih proizvoda, novac će mu biti vraćen na način korišćen u prvobitnoj transakciji. Ukoliko kupac želi drugačiji način vraćanja sredstava, potebno je da nas o tome obavesti prilikom slanja obrasca za odustanak. Svi troškovi isporuke i naknada za transfer novca, padaju na teret kupca, u slučaju odustanka od ugovora. Vraćanje sredstava vrši se u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak, osim u slučaju da nam nisu vraćeni naručeni proizvodi, kada se vraćanje sredstava vrši nakon prijema vraćenih proizvoda. Kupac je dužan da kupljeni proizvod vrati u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak.

Kod odustanka od ugovora u smislu svega navedenog, potebno je da proizvodi budu vraćeni u originalnom pakovanju, neotvoreni, neoštećeni i nekonzumirani. U suprotnom, odustanak od ugovora neće biti moguć. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

Cene, način porudžbine i način isporuke

Sve cene na sajtu su konačne i izražene su u dinarima, i važe u momentu izvršenja narudžbine. U cenu su uračunati svi pripadajući porezi. U cenu nisu uračunati troškovi dostave, već se isti iskazuju u finalnoj obradi porudžbine. Troškove dostave snosi kupac.

Kako bismo Vam pružili naše proizvode, potrebno je da nam, prilikom porudžbine, dostavite svoje podatke koji su nam potrebni za realizaciju porudžbine: ime i prezime, adresa na koju se vrši isporuka, mejl adresa i broj telefona. Nakon što porudžbina bude obraćena, na mejl kupca će stići potvrda o prijemu porudžbine. Porudžbina se obrađuje na dan prijema, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

Naručene proizvode dostavljamo u roku od najviše 7 dana od dana porudžbine, u redovnim okolnostima. U slučaju vanrednih okolnosti, bićete blagovremeno obavešteni.

Isporuka proizvoda vrši se putem kurirske službe Post Express. Troškovi isporuke utvrđuju se prema važećem cenovniku navedene kurirske službe, za svaki konkretan slučaj. O cenama kurirske službe možete se informisati ovde.

Isporuke se ne vrše vikendom i državnim praznicima, a iste se vrše u skladu sa poslovnom politikom i radnim vremenom kurirske službe. Potrebno je da kupci naših proizvoda obezbede prijem istih, kao i da pre preuzimanja paket pregledaju da bi utvrdili da postoje vizuelna oštećenja. U slučaju većih i značajnih oštećenja, molimo kupce da odbiju prijem paketa i da nas o tome obaveste. Pravila dostave vrše se prema pravilima poslovanja kurirske službe.

Klikom na dugme POTVRDI, potvrđujete svoju saglasnost sa uslovima kupovine i  isporuke.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

OSTALE ODREDBE

Zaštita podataka

Prilikom registracije, članovi su dužni da vode računa o ličnim lozinkama, da je ne otkrivaju trećim licima, te ne smeju koristiti tuđe lične podatke. Agrose d.o.o. ne odgovara za štetu koja nastane neovlašćenim korišćenjem naloga.

U cilju realizacije porudžbine, postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. S tim u vezi, svi podaci koje korisnici ostave na sajtu, dostupni su samo našim zaposlenima, i neće se koristiti ni za kakve druge svrhe osim u svrhu realizacije porudžbine. Pristup ličnim podacima korisnika imaju samo ona lica kojima su neophodni za realizaciju Ugovora o prodaji. Prilikom obrade i korišćenja Vaših podataka obavezujemo se da nećemo odstupati od člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Elektronska prodavnica nije namenjena za prodaju proizvoda osobama mlađim 15 godina. Ukoliko nam osoba mlađa od 15 godina pošalje informacije bez saglasnosti roditelja ili staratelja, potrebno je da nas roditelj ili staratelj o tome obaveste, pa ćemo te informacieje ukloniti u najkraćem roku.

Prikupljene podatke možemo koristiti kako bismo kupcima slali obaveštenja o proizvodima, promocijama i noviteta. Stoga je potrebno da kupci odluče da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 Zamena i reklamacija proizvoda

Kupcima dajemo mogućnost da kupljene proizvode zamene za druge. O ovoj nameri potrebno je da nas kupci obaveste putem naše mejl adrese u roku od 24h od prijema prvobitno naručenih proizvoda. Troškove zamene proizvoda (koji uključuju vraćanje poručenih, dostavu novih proizvoda i razliku u ceni), snosi kupac. Ukoliko je zamenjeni artikal jeftiniji, kupcu vraćamo razliku u ceni, od koje se odbija iznos troškova isporuke. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju u tom trenutku, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Ne može se zameniti proizvod koji je oštećen krivicom kupca, koji je otvoren, korišćen, trošen i upotrebljavan.

Sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda potrebno je odmah prijaviti kuriru koji isporuči robu, sa mogućnošću odbijanja potpisivanja prijema proizvoda. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema proizvoda.

Ukoliko kupac nakon otvaranja pošiljke utvrdi da isporučena roba odstupa od specifikacije, da je proizvod nesaobrazan naručenom ili podaci na računu nisu odgovarajući, potrebno je da nas kupac, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, o nedostacima obavesti pozivom na telefon broj +381 64-196-9043 ili putem mejla info@agrose.rs u kome će poslati svoje podatke (ime, prezime, telefon) i opisati problem. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo kupcu na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo ga o daljem postupanju. Prilikom prijave nedostatka, potrebno je da nas kupac obavesti da li želi vraćanje novca ili zamenu poručenih proizvoda za druge po želji kupca. Rok za rešavanje reklamacije je 8 dana od trenutka prijema prijave. Sve troškove realizacije reklamacije snosi Agrose d.o.o. Reklamacija se neće uvažiti u slučaju nedostatka nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe proizvoda ili krivicom kupca ili trećih lica koja nisu u vezi sa Agrose d.o.o. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene u slučaju uvažavanja reklamacije, prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove dostave snosi Agrose d.o.o.

Telefonske pozive primamo radnim danima i subotom u periodu od 08.00 do 16.00 časova.

Sva plaćanja vrše se u dinarima.

Kako bi se izvršilo vraćanje novca, potrebni su nam sledeći podaci: broj računa/otpremnice, ime, prezime, adresa kupca, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kupac ima navedeni račun. Nakon toga, biće kreirana dokumentacija koja će kupcu sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu. Povraćaj sredstava se vrši  na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun ili plaćanjem u gotovini.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, u obavezi smo da povraćaj vršimo isključivo na račun korisnika kartice.

Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa navedenim uslovima korišćenja. Sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim članovima.

 

Ograničenje od odgovornosti

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja, korisnici se obavezuju da prilikom porudžbine unesu pouzdane podatke. U suprotnom, Agrose d.o.o. Mladenovac ne odgovara za štetu koja nastane usled nepravilnog i neistinitog unošenja podataka. Agrose d.o.o. Mladenovac takođe ne odgovara za kašnjenja u isporuci nastala krivicom kurirske službe, od trenutka predaje proizvoda kurirskoj službi. Takođe, Agrose d.o.o. Mladenovac ne odgovara za štetu koja nastane kao posledica skrivenih nedostataka, grešaka ili nepravilnosti u radu zbog prenosa računarskih virusa, nemara korisnika te ponašanja suprotno Uslovima korišćenja.

U slučaju bilo kakve nedostupnosti pristupa sajtu, naši korisnici će biti obavešteni putem društvenih mreža

Opšti uslovi wordpress platforme:

Ko smo mi

Adresa naše veb stranice je: https://agrose.rs.

Koje lične podatke prikupljamo i zašto ih prikupljamo

Komentari

Kada posetioci ostavljaju komentare na veb lokaciji, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu posetioca i niz korisničkih agenata pregledača radi lakše detekcije neželjene pošte.

Anonimni niz kreiran od vaše adrese e -pošte (koji se naziva i heš) može biti dostavljen Gravatar servisu da vidi da li ga koristite. Politika privatnosti usluge Gravatar dostupna je ovde: https://automattic.com/privaci/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika će biti vidljiva javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Mediji

Ako postavljate slike na veb lokaciju, izbegavajte otpremanje slika sa uključenim podacima o lokaciji (EKSIF GPS). Posetioci veb lokacije mogu preuzeti i izvući bilo koje podatke o lokaciji sa slika na veb lokaciji.

Obrasci za kontakt

Cookies

Ako ostavite komentar na našoj veb stranici, možete se uključiti u čuvanje vašeg imena, adrese e-pošte i veb lokacije u kolačićima. Ovo je za vašu udobnost kako ne biste morali ponovo da unosite svoje podatke kada ostavite još jedan komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana.

Ako posetite našu stranicu za prijavljivanje, postavićemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili da li vaš pregledač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pregledač.

Kada se prijavite, postavićemo i nekoliko kolačića za čuvanje vaših podataka za prijavljivanje i izbora prikaza na ekranu. Kolačići za prijavljivanje traju dva dana, a kolačići sa opcijama ekrana traju godinu dana. Ako izaberete „Zapamti me“, vaša prijava će trajati dve nedelje. Ako se odjavite sa svog naloga, kolačići za prijavljivanje će biti uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić će biti sačuvan u vašem pregledaču. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i jednostavno označava ID posta članka koji ste upravo uredili. Ističe nakon 1 dana.

Ugrađeni sadržaj sa drugih veb lokacija

Članci na ovoj veb lokaciji mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb lokacija ponaša se na potpuno isti način kao da je posetilac posetio drugu veb lokaciju.

Ove veb lokacije mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatno praćenje nezavisnih proizvođača i pratiti vašu interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na tu veb lokaciju.

Analitika

S kim delimo vaše podatke

Ako zatražite poništavanje lozinke, vaša IP adresa će biti uključena u e -poruku za ponovno postavljanje.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci čuvaju se neograničeno dugo. To je tako da možemo automatski prepoznati i odobriti sve dodatne komentare umesto da ih držimo u redu za moderiranje.

Za korisnike koji se registruju na našoj veb stranici (ako ih ima), takođe skladištimo lične podatke koje pružaju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu videti, urediti ili izbrisati svoje lične podatke u bilo kom trenutku (osim što ne mogu da promene svoje korisničko ime). Administratori veb stranica takođe mogu videti i urediti te informacije.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate nalog na ovoj veb stranici ili ste ostavili komentare, možete zatražiti da primite izvezenu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dali. Takođe možete zatražiti da izbrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Gde šaljemo vaše podatke

Komentari posetilaca mogu se proveriti putem automatizovane usluge otkrivanja neželjene pošte.

Vaše kontakt informacije
Dodatne Informacije
Kako štitimo vaše podatke
Koje procedure za kršenje podataka imamo na snazi
Od kojih trećih strana dobijamo podatke
Koje automatizovano donošenje odluka i/ili profilisanje radimo sa podacima korisnika
Zahtevi za objavljivanje regulatornih propisa u industriji